Quan es parla de SEO es parla d’interès. Es tracta del posicionament natural que proporciona Google, premiant les webs que ofereixen contingut de qualitat.

 
Actualment, és una de les estratègies principals que una marca ha de treballar per a ser indexada correctament pels motors de recerca i aparèixer ben posicionada a Google.

 
Hi ha diversos aspectes que ajuden a millorar el posicionament SEO de manera vàlida i natural. Un dels més eficients és el vídeo.

 
Amb el vídeo s’aconsegueix contingut d’interès que ajuda a l’augment de visibilitat i que Google reconeix a l’hora d’indexar les webs en una bona posició.

 
El vídeo és una eina que no tan sols ajudarà a obtenir un nombre més elevat de clients i seguidors, sinó que internament tindrà una funció vital i imprescindible a l’hora de dotar de major visibilitat la marca dins la Xarxa.

 
Per aquesta raó, la producció audiovisual ha de formar part de qualsevol estratègia de marketing i de posicionament, ja que té un pes important en quant a reforçar i complementar el missatge principal de l’empresa i, a més, generarà major interès a Google, obtenint un posicionament SEO eficient.

Leave a Reply