Incloure Motion Graphics en l’estratègia de marketing digital d’una empresa, és un mètode eficaç que les marques comencen a descobrir.

Mostrar informació a través de vídeos que incloguin motion graphics, és una tècnica cada vegada més utilitzada per les empreses, ja que aquest tipus de vídeos compten amb molts beneficis. Els més importants són els següents:

  • Creativitat: Hi ha grafismes d’estils infinits, de manera que un mateix vídeo pot ser dissenyat de diverses formes en funció del punt de vista del grafista. Al igual que en qualsevol vesant d’art, aquest tipus de vídeo està completament obert a la percepció estètica i visual de qui el treballa, seguint unes pautes prèviament establertes pel client (o no). Això deixa obert un ventall de possibilitats creatives il·limitades, permetent una adaptació total al vídeo que estem treballant.
  • Identitat de marca: En relació amb el punt anterior, la creativitat potencia la originalitat del producte audiovisual, que el que es busca sempre en aquest àmbit. Enfocar els vídeos d’una manera innovadora i estèticament característica, afavorirà la identitat de marca i diferenciació respecte la resta. Amb els motion graphics es pot aconseguir un estil audiovisual diferenciador i creatiu, que els usuaris reconeixeran i relacionaran ràpidament amb la marca.
  • Retenció d’informació: Les dades que es mostren en aquest tipus de vídeo es retenen en major grau que en els vídeos convencionals. La informació es plasma de manera visual i esquematitzada, provocant que es percebi d’una manera més amena i entretinguda. Són vídeos fàcils d’entendre i de recordar, convertint-los en la opció idònia per explicar conceptes complexes.

Seguidament mostrem alguns exemples de vídeos motion graphics realitzats per BaikalPro.

Leave a Reply