La locució d’un vídeo sovint és un tema que es col·loca en un segon pla i es pot arribar a descuidar. Però, el cert és que la locució d’un vídeo és tant important com les imatges. Es tracta de la veu de l’empresa, la veu que l’espectador relacionarà amb la marca.

El fil conductor del vídeo el manté, en gran mesura, la locució d’aquest. És qui guia l’espectador durant la peça audiovisual i, per tal de fer-ho de manera eficient, ha de respectar una sèrie de característiques que enumerem a continuació:

  • Presència: La veu escollida ha de tenir personalitat i presència. Ha de tenir un matís especial i transmetre emoció amb l’entonació.
  • Silencis: Les pauses en la locució transmeten molta informació. Cal saber on col·locar-les per emfatitzar el missatge. Respectar-los potenciarà la intenció i emotivitat del vídeo.
  • Claredat: El temps en l’audiovisual és or. Per aquesta raó, s’ha d’emetre un missatge clar, entenedor i directe. Evitar textos enrevessats per tal de ser més atractius de cara a l’espectador.
  • Naturalitat: No s’escriu igual un text per ser llegit, que un text per ser dit. Així doncs, s’ha de buscar la màxima naturalitat a l’hora de fer la locució i evitar tons de lectura que poden causar rebuig.
  • Interpretació: El locutor ha de ser capaç d’interpretar. Ha de dotar d’intenció i emoció al text, transmetent al màxim amb la veu i les paraules. A més, cal interioritzar l’escrit i exposar-lo de manera que sigui creïble.
  • Ritme: La locució ha de mantenir una velocitat correcte, sempre en concordança amb ell vídeo. És important evitar ritmes massa lents (avorrits) o massa ràpids (estressants), a no ser que la intenció narrativa del vídeo ho requereixi.

Leave a Reply