A l’hora d’organitzar un esdeveniment corporatiu, la producció d’un vídeo és imprescindible. L’objectiu principal d’un esdeveniment és aconseguir major proximitat, augmentant així la cartera de clients potencials.

No obstant, el més efectiu de cara al marketing, és focalitzar l’esdeveniment com algo no estrictament presencial. És a dir, pensar en tots aquells que no hi han assistit.

La manera de compartir aquesta experiència és a través del vídeo. Una producció audiovisual original i creativa que causi interès i atracció a tots aquells que la visualitzin.

De cara a la marca, és positiu demostrar que el client és l’element principal en tot moment, i que es treballa estrictament pensant en la seva satisfacció. De manera que, amb els vídeos d’esdeveniments es mostra aquesta dedicació que l’empresa ofereix.

A més, cal analitzar el tipus d’esdeveniment per a decidir l’estil de vídeo es realitzarà. Per aquesta raó, és molt important saber a qui s’encarrega l’audiovisual i buscar una productora que garantitzi confiança, ja que tindrà la sota la seva responsabilitat la percepció de l’esdeveniment.

Compartir una experiència és una tècnica molt efectiva per a obtenir estimació cap a la marca i, produir vídeos de qualitat és imprescindible, ja que en cas contrari pot causar rebuig i ser contraproduent per a l’empresa.

Seguidament deixem una sèrie de vídeos d’esdeveniments de diverses companyies i estils, produïts i realitzats per BaikalPro.

Si estàs organitzant un esdeveniment i vols compartir l’experiència, no dubtis en contactar amb nosaltres!

Leave a Reply